Samostatná kanalizácia pre súkromný dom: výhody a nevýhody

Likvidácia kvapalného odpadu v súkromnej domácnosti je jedným z naliehavých problémov pri výstavbe domu, najmä pri absencii centrálneho kanalizačného systému. Kanalizačný systém by mal byť vybraný po starostlivom zvážení jeho zloženia, princípu prevádzky, výhod a nevýhod.

žumpa

Klasická verzia organizácie odpadu v súkromnom dome, takmer žiadna alternatíva. Pohodlie ich konštrukcie spočíva v usporiadaní vzduchotesnej nádoby vo forme jamy na akomkoľvek vhodnom mieste miesta. V tomto prípade je odtok položený pod vrstvou pôdy, ktorá chráni kanalizáciu pred zamrznutím. Ak to nie je možné, potom sú rúry starostlivo izolované, aby sa predišlo zlyhaniu kanalizácie v zimnom období.

Kamenivo sa môže ukladať z tehál, železobetónových konštrukcií a plastových nádob zapustených do pôdy. Murovaná konštrukcia špeciálnej keramickej tehly vytvára guľatý tvar, ktorý zaisťuje maximálnu pevnosť vypúšťacieho otvoru.

Oceľové železobetónové krúžky sa ukladajú podľa ich tesného uloženia pomocou špeciálneho zdvíhacieho zariadenia. Ich zrejmé výhody zahŕňajú vysokú pevnosť a odolnosť voči deštruktívnemu účinku podzemných vôd a odpadových vôd.

Plastové akumulátory tiež odolávajú účinkom kyselín, zásad a vysokej vlhkosti. Ľahko sa inštalujú sami kvôli svojej nízkej hmotnosti a ich životnosť bude dlhá vzhľadom na pevnosť konštrukcie.

Princíp fungovania všetkých žúmpto isté: odpadová voda tečie do nádrže, ktorá sa pri plnení čerpá pomocou asanizátora. Úroveň naplnenia by nemala prekročiť 0,35 cm od okraja jamy, inak je možné vypúšťanie odpadových vôd na povrch a ich kontamináciu. Odporúča sa pumpovať aspoň raz za šesť mesiacov a podľa potreby.

Výhody odvodňovacích otvorov

1. Pohodlie stavby, jej spoľahlivosť a trvanlivosť, overená v praxi už niekoľko rokov, možnosť výstavby samostatne;

2.Pevnosť čerpadla, zabránenie vniknutiu odpadových vôd do pôdy a úžitkovej plochy pozemkov;

3. Nízke náklady na materiál a inštaláciu;

4. Počas prevádzky servisných jednotiek nevyžadujte spotrebu energie.

Nevýhody žúmp

1. Potreba častého čistenia s intenzívnym používaním, odporúčaná pre domácnosti s malým počtom obyvateľov;

2. Vysoké náklady na čerpanie, značná časť udržiavacích poplatkov za žumpy v účtoch;

3. Nemožnosť znášania pri výskyte podzemných vôd;

4. Pri umiestňovaní jamy je potrebné brať do úvahy možnosť priblíženia sa k nákladnému vozidlu na miesto čerpania, ako aj hygienické normy;

5. Nepríjemný zápach, ktorý sprevádza upratovacie práce.

Konštrukcie dvoch nádrží, ktoré zabezpečujú čistenie odpadových vôd, sú septické systémy. Tento typ autonómnej kanalizácie je komplexnejším technologickým prístupom k čisteniu odpadových vôd v súkromívlastníctvo domu.

Autonómne systémy liečby sú funkčnejśie, umożńujú zabezpećii celoroćné żivotné prostredie pre tri aż śtyri rodiny. Filtrácia odpadu sa uskutočňuje priamo v studni so štrkopieskovou podložkou vo filtračnej jamke alebo infiltráciou. Čistená voda je absorbovaná v pôde, čo výrazne znižuje náklady na jej čerpanie.

Biofiltre pracujú na podobnom princípe za účasti anaeróbnych baktérií, ktoré rozkladajú organické zlúčeniny. Baktérie sa tiež používajú na čistenie žúmp, aby sa v nich znížil odpad. Prestoje kanalizačného systému sú neprijateľné viac ako 2 týždne, v dôsledku čoho môžu baktérie zomrieť.

Voľba autonómnej kanalizačnej sústavy sa vykonáva s prihliadnutím na všetky faktory: počet osôb s trvalým pobytom v dome, objem odpadových vôd, úroveň podzemnej vody a finančná kapacita vlastníka.